Klachtenprocedure:

Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom hechten wij veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Ons streven is dan ook om u als klant, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar waar mensen werken, kunnen ook fouten ontstaan. Smit Compleet Buiten zal in geval van een klacht alles in het werk stellen om van een klant met een klacht, weer een tevreden klant te maken.

Heeft u klachten over onze producten of service ?

Begin eerst met telefonisch contact

Een groot deel van de klachten kunnen al telefonisch in een goed gesprek worden opgelost. Daarom vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice op nummer: 0 561 451 252. In dit gesprek zullen wij het probleem bespreken en met u een afspraak maken over de het vervolg van de klachtafhandeling. In veel gevallen kunnen wij wellicht meteen met een passende oplossing komen en van u, weer een tevreden klant maken.

Schriftelijke klachtenprocedure

Wanneer volgens u de klacht niet telefonisch is op te lossen dan kunt u ook uw klacht op onderstaande manieren bij ons kenbaar maken:

  1. Door ons klachtenformulier (volledig) in te vullen
  2. Een e-mail te sturen naar info@compleetbuiten.nl met een duidelijke omschrijving van uw klacht, en ordernummer. Vermeldt a.u.b. ook uw naam, adres en woonplaats zodat wij uw klacht zo goed en zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Wanneer u, de klacht aan ons heeft verzonden ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Ons streven is om zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 2 tot 3 werkdagen, contact met u op te nemen.

Klachtafwikkeling

Onze klachtprocedure werkt als volgt: Uw klacht zal bij Smit Compleet Buiten altijd zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Wij zullen vervolgens met u en alle betrokkenen in overleg gaan, om te komen tot een bevredigende oplossing van de klacht. Niet in alle gevallen lukt het om binnen enkele dagen op de kwestie te reageren, in deze gevallen zullen wij wel de ontvangst van uw klacht bevestigen. Tevens kan het zo zijn dat u om een nadere toelichting of verdere informatie wordt gevraagd. Ons streven is om uw klacht binnen 14 werkdagen af te handelen maar in sommige gevallen kan het zo zijn dat dit niet haalbaar is. In dat geval wordt u op de hoogte houden over de voortgang en het vervolg van de klachtafwikkeling.

Wij registreren uw klacht

Ter verbetering van onze bedrijfsprocessen worden al onze klachten geregistreerd. Uw gegevens worden enkel aan partijen verstrekt welke betrokken zijn bij de afhandeling van de klacht. Zoals de fabrikant of leverancier van het product, of in uitzonderlijke gevallen kan dit een onafhankelijk expertisebureau zijn. Uiteraard zullen wij van Smit Compleet Buiten en betrokken partijen vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en aangeboden informatie.

Uw klacht is waardevol

Klachten zijn er om opgelost te worden! Wanneer u een klacht heeft en ons daarmee confronteert, wordt dit door ons op prijs gesteld. Hiermee stelt u ons in de gelegenheid onze fout te herstellen. U helpt ons, onze kwaliteit en service te onderzoeken en indien noodzakelijk aan te passen of te verbeteren. Wij kunnen u verzekeren dat wij gegronde klachten intern zullen bespreken in de evaluatie van onze bedrijfsprocessen. Wij zullen vervolgens alles in het werk zetten om structurele herhaling in de toekomst van dergelijke klachten te voorkomen.