Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

Dit formulier kunt u gebruiken indien u uw (volledige) bestelling wenst te retourneren. Vul dit formulier volledig en zo zorgvuldig mogelijk in zodat wij u, zo snel en zo zorgvuldig mogelijk van dienst kunnen zijn.

Lees a.u.b. nogmaals aandachtig de voorwaarden en het stappenplan aangaande het retourneren van uw bestelling.

U ontvangt per omgaande na verzending van dit formulier een ontvangstbevestiging van ons. Tevens ontvangt u een e-mail met daarin de instructie hoe verder te handelen.

Ik/wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffend de verkoop van de volgende goederen/levering:

(Velden met een * zijn verplicht om in te vullen)