Herroepingsrecht en bedenktijd (online aankopen)

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door compleetbuiten.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Mocht u binnen uw bedenktermijn de geleverde producten verwerken, dan vervalt uw herroepingsrecht. Verwerkte of gebruikte producten worden niet retour genomen.

Stappenplan

  1. Bij retourzending van uw bestelling vragen wij u het volgende stappenplan zorgvuldig te doorlopen, zodat wij uw retourzending zo snel mogelijk kunnen afhandelen.
  2. Ga naar ons "Modelformulier voor herroeping" en vul deze vervolgens volledig in en verstuur deze per e-mail naar onze klantenservice. (Klik op verzenden onderaan de pagina).
  3. U ontvangt per omgaande een bevestiging per e-mail van uw verzoek en instructies voor retourzending van uw bestelling.
  4. U dient uw bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst van deze bevestiging aan ons te retourneren.
  5. Wanneer wij u geretourneerde bestelling hebben ontvangen, ontvangt u hiervan per e-mail een ontvangstbevestiging. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw retourzending ontvangt u van ons een creditfactuur van het door u betaalde orderbedrag Vervolgens wordt het bedrag per omgaande door ons overgemaakt op het door u opgeven banknummer.

Voorwaarden

  • De producten kunnen alleen worden geretourneerd worden in onbeschadigde staat en in de originele verpakking. De producten moeten in dezelfde staat verkeren als bij aflevering en mogen niet gebruikt zijn.
  • U dient zelf zorg te dragen voor het transport van de te retourneren producten. De eventuele kosten voor dit transport zijn voor uw eigen rekening.
  • Indien u niet binnen de wettelijke bedenktijd na aflevering uw bestelling heeft geannuleerd middels ons Modelformulier, vervalt uw recht op herroeping en zal er geen restitutie plaatsvinden.
  • Indien de te retourneren producten niet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retour-instructies in ons bezit zijn vervalt uw recht op restitutie.