Stap 1 - Gereedschap en zelfbescherming

Goed gereedschap is het halve werk!
Om zo vakkundig mogelijk uw bestrating aan te leggen is het gebruik van de juiste gereedschappen essentieel.
Ook moet u, uw eigen veiligheid niet uit het oog verliezen. Onderstaand hebben wij voor u een opsomming van de benodigde gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Benodigde gereedschappen:
Waterpas (bij voorkeur +/- 150-200 cm lang)
Metselkoord met draadpennen
Bats
Hark
Bezem (bij voorkeur met harde haren)
Reiprofielen (rechte panlatten)
Rubberhamer (moker met een rubberen beschermdop)
Rolmaat of meetband
Piketpaaltjes
Timmermanspotlood
Trilplaat
Knipmachine of diamantzaag (afhankelijk) voor bestratingsproduct.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Werkschoenen (veiligheidsschoenen met stalen neus)
Kniebeschermers
Werkhandschoenen
Gehoorbescherming (bij gebruik trilplaat of diamantzaag)
Veiligheidsbril (bij gebruik diamantzaag of knipmachine)

Stap 2 - Maak een goed plan

Het is belangrijk voordat u met de werkzaamheden start een goed plan te maken. Dit doet u door eerst een ontwerp te maken. Dit ontwerp kunt u het beste op schaal (1:100 of 1:50) tekenen, of u vermeld de verschillende maatvoeringen in de tekening.

Gebruik altijd een afwateringsgoot!
Houd ook rekening rekening met de waterhuishouding. Kan het regenwater gemakkelijk weglopen in mijn tuin? Krijgen mijn buren geen wateroverlast als mijn bestrating klaar is? Ook hebben wij veel meer last van extreme neerslag, en valt er grotere hoeveelheden regenwater per regenbui. Daarom is het verstandig om altijd afwateringsgoten en/of putjes te plaatsen. Deze zorgen ervoor dat de grote hoeveelheden regenwater op een snelle en verantwoordelijk manier worden afgevoerd. Smit Compleet Buiten heeft naast bestrating een groot assortiment afwateringsgoten, lijngoten en afvoerputjes.

Stap 3 - Het straatwerk uitzetten

Zet aan de hand van de maatvoeringen in het ontwerp, de maten van de terrassen en tuinpaden uit in de tuin. Dit doet u door de contouren van de bestrating aan te geven met piketpaaltjes welke u in de grond slaat. Zet de piketpaaltjes altijd ca. 15-20 cm ruimer dan de buitenrand van de bestrating in het ontwerp zodat deze met de overige werkzaamheden niet in de weg staan.

Vervolgens geeft u de hoogte waarop de bestrating dient te worden gelegd aan op deze piketpaaltjes. Vertrek altijd vanaf een vaste hoogte, vanaf de woning of tuinhuis de tuin. De bovenkant van de bestrating dient ca. 1-2 cm onder de dorpel van de deur te worden gelegd. Om zeker te zijn van een goede afwatering, is het noodzakelijk te straten met een afschot. Dit is een lichte helling van 1 tot 2 centimeter per strekkende meter. Het is raadzaam om op een laagste punt een afwateringsgoot te installeren. Geef de maten van het hoogste en het laagste punt aan op de piketpaaltjes. Nadat de hoogte op de piketpaaltjes zijn aangegeven, word hiertussen een metselkoord gespannen. Nu krijgt u een goed beeld van de latere bestrating.

Stap 4 - Ondergrond en fundering

Legt u een oprit aan, dan dient u in verband met de zware belasting eerst de ondergrond diep genoeg uit te graven. Een fundering van zeker 30 tot 40 centimeter, vermeerderd met de dikte van de bestrating, is wel aan te bevelen. Voor een tuinpad of terras volstaat een fundering van 15 tot 20 centimeter, vermeerderd met de bestrating. Naargelang de belasting van de bestrating kunt u een eventueel een bed van puingranulaat aanbrengen, maar in de meeste gevallen kan normaal vulzand of straatzand volstaan. Breng telkens niet meer dan een laagdikte van 20 cm aan en verdicht deze zand of puinlaag aan met met een trilplaat. Wanneer u niet over een trilplaat kunt beschikken kunt u in het geval van straatzand deze laag ook inwateren. Door het zandbed "blank" te zetten verdicht het zand om een natuurlijke manier.

Stap 5 - Straatlaag

De ondergrond waarop de bestrating wordt gelegd, de zogenoemde straatlaag, dient 3 tot 5 cm dik te zijn. Deze straatlaag is bestemd voor het opvangen van kleine dikteverschillen en moet vooraf één keer licht worden afgetrild met een trilplaat. Uiteindelijk worden de stenen in de op profiel gebrachte (afgereden) straatlaag gevlijd gelegd en nagetrild. Tegels worden echter met een rubberhamer vast geklopt in de straatlaag. Op deze manier wordt in beide gevallen de ondergrond verdicht.

Stap 6 - De kanten van de bestrating opsluiten

Naast de keuze van de juiste bestrating, een goede fundatie en een goede straatlaag is ook kantopsluiting van groot belang. Gebruik bij voorkeur voor een oprit een opsluitband met een afmeting van 8 x 20 x 100 centimeter. U kunt bij een vrijliggend terras voordat u gaat bestraten aan 2 zijden van het terras de opsluitbanden plaatsen. U zou alle zijde ook wel voor het bestraten kunnen plaatsen, echter moeten deze dan wel precies op steenmaat worden geplaatst. Om de juiste afstand tussen twee kantopsluitingen te bepalen, leg je een voorlopige rij straatstenen of tegels neer. Hierbij moet je rekeninghouden met de mogelijke maatafwijkingen tussen stenen of tegels onderling. Voor een terras of tuinpad volstaat een opsluitband van 5 x 15 x 100, 6 x 15 x 100, 6 x 20 x 100 of bij grotere hoogte verschillen 6 x 30 x 100 cm. Opsluitbanden dienen naast het straatwerk te worden ingegraven. De bovenkant van de band dient (voor het aftrillen van de bestrating) ca. 2,5 cm lager te worden geplaatst dan de bovenkant van de bestrating. Wanneer u ervoor heeft gekozen om 2 zijden van de banden te plaatsen voor het aanbrengen van de bestrating moet u na het bestraten de overige zijden plaatsen. Dit doet u door een rechte sleuf te graven naast de bestrating om de banden vervolgens strak tegen de bestrating te plaatsen. Zorg er bij het uitgraven voor dat u de bestrating niet ondergraaft, anders zal het straatwerk weer verzakken. Zorg er voor dat er voldoende straatzand onder de banden in de sleuf komt. In dit zand kunt u eenvoudig met een rubberhamer de bandjes op hoogte tikken. Ook wordt voorkomen dat de banden in de winter opvriezen. Zorg er in alle gevallen voor dat u de opsluitbanden aan de tuinzijde goed aanvuld met grond zodat deze niet kunnen wegzakken. Let erop dat de opsluitband is voorzien van een "hol en dol"- of "visbek-verbinding". Dit geeft aan hoe de opsluitbanden in elkaar passen, en dat is bepalend voor de opsluitfunctie.

Stap 5 - Afreien

Is de fundering verdicht (afgetrild) en is de straatlaag aangebracht? Dan kan begonnen worden met "afreien". Dit gaat het gemakkelijkst met een aluminium "afreibalk" of een "strijklat" (rechte houten plank van ca. 12-15 cm hoog en 100-150 cm lang)
Plaats hiervoor twee profielen op het gewenste niveau ca. 90 - 140 cm uit elkaar (afhankelijk van de lengte van de strijklat) in de stabiele laag: Dit wordt de onderkant van de te leggen bestrating. Let op ! Wel rekening te houden met het eventuele afschot van de bestrating. Trek hierna met de "afreilat" of "strijklat" het overtollige zand van de twee profielen naar je toe. U trekt dus de strijklat of de afreiprofielen. Eventueel ontstane gaten dienen te worden opgevuld met straatzand (wel even het losse zand aankloppen). Hierna haal je de afreiprofielen weg en vul je de sleuven onder de profielen op met straatzand. In plaats van reilatten, kun je ook gebruikmaken van lange waterpassen of zelfs een egalisatieschuif.

Belangrijk gereedschap:
Afreiprofielen
Strijklat
Waterpassen
Egalisatieschuif (eventueel)

Stap 6 - Bestrating leggen

Als de zandbaan klaar ligt kan het echte werk (zichtwerk) beginnen. De stenen of tegels kunnen nu gelegd worden op de geprofileerde straatlaag. Eventuele maatafwijkingen kunt u opvangen door een kleine voeg toe te passen. Grotere terrastegels kunnen met behulp van voegkruizen worden gelegd zodat er een sfeervolle voeg ontstaat van 5 mm. Deze voeg kan later worden opgevuld met een onkruid werende voegmortel. Om om geen deuken te krijgen in de straatlaag, kunt u het beste werken op de reeds gelegde bestrating. Als de stenen of tegels moeten worden aangepast omdat ze anders niet passen, kap je deze af met een straathamer (alleen bij gebakken bestrating), zaag je ze met een doorslijper of gebruik je een steenknipper. Om de juiste kleuren schakering te verkrijgen of kleurverschillen en kleurblokken te vermijden, leg je de stenen of tegels indien mogelijk diagonaal van boven naar beneden weg. Bij genuanceerde kleuren kunt dient u de stenen diagonaal uit de pakketten te halen. Bestaat uw bestelling uit meerdere pakken dat dient u deze gelijkmatig op te mengen. Houd er rekening mee dat alle materialen met een strakke randafwerking (zonder facet) gevoelig zijn voor beschadigingen. Behandel ze dan ook met zorg en gebruik een minimale voeg van 2 millimeter. Denk ook om het juiste gereedschap. Zo gebruik je bij tegels een rubberhamer. Een straathamer is uit den boze: deze kunnen de kwetsbare tegels eenvoudig beschadigen.

Belangrijk:
Straathamer
Doorslijper
Steenknipper
Rubberhamer

Stap 7 - Afwerking

Voordat u de bestrating gaat aftrillen dient u deze eerst licht in te zanden. Bij de standaard betonproducten zoals trommelstenen, klinkers, waaltjes etc. kan brekerszand, voegsplit of gewoon straatzand volstaan. Echter bij de luxere soorten sierbestrating zoals geborstelde, geslepen, geïmpregneerde of gecoate bestrating is het aan te bevelen om zilverzand te gebruiken. Zilverzand is zuiver zand zonder scherpe delen, dit voorkomt dat krassen en vervuiling in de toplaag van de pas gelegde bestrating. Wanneer u kiest voor een onderhoudsarme bestrating zou u de straat kunnen inwassen met PZ-polymeerzand. Dit zand op basis van natuurlijke polymeren geeft onkruiden nagenoeg geen kans meer om tussen de bestrating te groeien. Tril hierna de bestrating af met een geschikte trilplaat.

LET OP! Niet alle bestrating is geschikt om te worden afgetrild. Zo dient de bestrating minimaal een dikte te hebben van 6 cm. Tegels en bestrating dunner dan 6 cm NOOIT aftrillen! Kwetsbare geborstelde, uitgewassen of geslepen bestrating altijd een trilplaat gebruiken met een rubberen beschermplaat Bij twijfel gelieve altijd eerst contact met ons opnemen, wij adviseren u graag!

Vervolgens dient de bestrating wederom ingezand te worden. Zoals eerder omschreven. Wanneer u voegt met zand dan dient u zoveel zand in te brengen zodat alle voegen zijn opgevuld. Bij gebruik van voegmortels kunt u de instructie-video's bekijken welke bij het product worden weergeven. Het wordt aangeraden om de oprit de eerste week niet te belasten. Voor terrassen en tuinpaden worden meestal sierstenen toegepast.

Belangrijk:
Trilplaat (al dan niet met rubberen beschermingsplaat)

Stap 8 - Invegen

Het eindresultaat van de bestrating wordt vele malen mooier met de juiste voeg. Of het nu gaat om een oprit of een terras, je bestrating dient altijd te worden gevoegd. Een gevulde voeg zorgt namelijk voor stabiliteit van de bestrating. Voor kleine voegen op paden of terrassen wordt meestal zilverzand gebruikt, voor opritten kun je beter schoon brekerzand of fijn schoon inveegsplit gebruiken. Na het aftrillen gooi je het voegmateriaal met een schop over de bestrating. Vervolgens veeg je met een bezem het zand tussen de voegen. Zand dat je overhoudt, gebruik je om opnieuw in te vegen, net zolang tot je geen opvulmateriaal meer over hebt. Pas als er geen kieren meer zichtbaar zijn na het invegen, ben u klaar met de bestratingsklus.

Behoefte aan meer informatie ? Bekijk dan onze instructie-video's of neem contact met ons op, onze medewerkers zijn u graag van dienst !